Προσθετική

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει την ακίνητη προσθετική, όπως στεφάνες  και γέφυρες, και την κινητή προσθετική, δηλαδή μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες.

Η στεφάνη αφορά ένα δόντι και τοποθετείται όταν αυτό έχει καταστραφεί πολύ ή έχει σπάσει.  Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τρόχισμα του δοντιού, λήψη αποτυπώματος και στη συνέχεια επικοινωνία με το εργαστήριο. Μπορεί να αποτελείται από διάφορα υλικά όπως μεταλλοκεραμικό, ολοκεραμικό, ζιρκόνιο η επιλογή των οποίων γίνεται μετά από συζήτηση με τον ασθενή. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στη γέφυρα με τη διαφορά ότι αυτή η εργασία αφορά περισσότερα δόντια και αντικαθιστά και ελλείποντα δόντια.

Η μερική οδοντοστοιχία και η ολική χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση της λειτουργίας και της αισθητικής σε περιπτώσεις που τα εναπομείναντα δόντια είναι αντίστοιχα λίγα ή καθόλου.

Σε κάθε περίπτωση προέχει η άνεση του ασθενή και επιδιώκεται η αποκατάσταση της λειτουργικότητας  και της αισθητικής του καθενός.