Ενδοδοντία

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η διαδικασία καθαρισμού της ρίζας του δοντιού χρησιμοποιώντας αντισηπτικά διαλύματα, φαρμακευτικά σκευάσματα. Πραγματοποιείται σε περιπτώσεις χαλασμένων δοντιών στα οποία η βλάβη έχει επεκταθεί σε μεγάλο βάθος μέσα στην οδοντική ουσία, και έχει πλησιάσει, ή ακόμη και επιμολύνει την περιοχή του πολφού, όπου βρίσκεται το νεύρο του δοντιού. Απονεύρωση πραγματοποιείται και σε ορισμένες περιπτώσεις καταγμάτων των δοντιών, όταν είναι μεγάλης έκτασης. Σκοπός αυτής της θεραπείας είναι η αφαίρεση του νεκρών κυττάρων, μικροβίων και αλλοιωμένων νεύρων και στη συνέχεια η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα με κατάλληλα υλικά ώστε να επουλωθεί η περιβάλλουσα περιοχή και να αποφευχθεί η επιμόλυνση της ρίζας.

Για την απονεύρωση απαιτούνται περισσότερες επισκέψεις, συνήθως 2-3, ενώ σε ελαφριές περιπτώσεις στις οποίες η επιμόλυνση είναι περιορισμένη η απονεύρωση μπορεί να ολοκληρωθεί και σε μία συνεδρία. Αντίθετα, χρόνιες φλεγμονές απαιτούν περισσότερες συνεδρίες και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια θεραπείας, ενώ συχνά χρειάζεται παράλληλα η λήψη αντιβιοτικών. Μετά από τοπική αναισθησία, σε κάθε επίσκεψη πραγματοποιούνται καθαρισμοί της ρίζας ή των ριζών του δοντιού με μηχανικά και χημικά μέσα, και στη συνέχεια τοποθετούνται αντισηπτικά διαλύματα και το δόντι σφραγίζεται προσωρινά μέχρι το επόμενο ραντεβού. Η απονεύρωση ολοκληρώνεται όταν υποχωρούν τα  συμπτώματα πόνου και ευαισθησίας ή το οίδημα. Στη συνέχεια το απονευρωμένο δόντι αποκαθίσταται με απλό σφράγισμα, όταν η βλάβη που έχει προκληθεί στο δόντι είναι περιορισμένη, με επένθετο όταν είναι μεγαλύτερη, ή ακόμη και με μεταλλοκεραμική ή ολοκεραμική στεφάνη σε εκτεταμένες βλάβες.