Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα δημιουργήθηκαν για να αντικαθιστούν ένα δόντι ακόμα και τη ρίζα του.

Κατασκευάζονται από τιτάνιο, υλικό απόλυτα βιοσυμβατό με τον ανθρώπινο οργανισμό, και τοποθετούνται στο οστό της γνάθου. Πάνω σε αυτά τοποθετείται προσθετική εργασία που προσφέρει άνεση στη μάσηση, στη λειτουργία και άριστη αισθητική.

Για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, απαιτείται πανοραμική ακτινογραφία ίσως και αξονική τομογραφία και η συνεργασία χειρουργού εμφυτευμάτων, μαζί με τον οποίο εκπονείται το σχέδιο θεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε ασθενή.

Η συνολική θεραπεία ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά το χειρουργικό κομμάτι, που είναι η τοποθέτηση του εμφυτεύματος στο οστό και η δεύτερη αφορά την προσθετική αποκατάσταση του. Ανάμεσα στις δύο φάσεις μεσολαβεί ένα διάστημα 4-6 μηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος, δηλαδή να ¨κολλήσει¨το εμφύτευμα στο οστό.